زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
شرح وظایف اختصاصی کمیته رصد و پایش
 
۱ . بررسی مسایل ، مشکلات و موانع سر راه اجرای قانون و جمع بندی آن و طرح در قرارگاه جوانی جمعیت
۲ . تهیه و تدوین چک لیست توسط هر کمیته بر اساس مفاد قانونی مرتبط
۳ . انجام پایش و نظارت بر سایر کمیته ها
۴ . رصد مسایل و مشکلات در مسیر اجرای قانون و ارایه گزارش نتایج آن در قرارگاه جهت چاره اندیشی
۵ . رصد رسانه ای موافقین و مخالفین اجرای قانون یا دستورالعملهای مربوطه در بین مدیران، کارشناسان، عموم مردم، گروههای مرجع و ...
نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 136
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 23801
تعداد کاربران بر خط 0