زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

شرح وظایف تمامی کمیته ها

 

۱ - بررسی وضعیت موجود و تجزیه و تحلیل آن جهت برنامه ریزی تحقق اهداف در سطح آن معاونت

۲ - تهیه و تدوین برنامه عملیاتی در راستای مفاد مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

۳ - اجرا و پیگیری مصوبات قرارگاه جوانی جمعیت مرتبط با کمیته خود

۴ - برنامه ریزی جهت پیاده سازی مفاد مرتبط در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طبق دستورالعمل ها ابلاغی وزارت بهداشت در سطح آن معاونت

۵ - ابلاغ دستورالعملهای ابلاغی وزارت بهداشت به واحدهای تحت پوشش جهت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

۶ - ارسال مصوبات کمیته به دبیرخانه قرارگاه جمعیت جهت مطرح شدن در جلسات قرارگاه

۷ - پیگیری و نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها ابلاغی و مصوبات قرارگاه

۸ - تهیه گزارش ماهانه پیشرفت برنامه ها و ارسال آن به دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه (معاونت بهداشتی)

۹ - پاسخ به موقع به مکاتبات دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت(معاونت بهداشتی) در خصوص ماده های قانونی مرتبط و درخواستهای مربوطه

۱۰ - انجام نظارت و پایش بر اجرای مفاد قانونی مرتبط با کمیته خود و ارسال نتایج به دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت

۱۱ - بررسی و اخذ تصمیم لازم بر اساس شکایات ثبت شده مرتبط با هر کمیته در سامانه ۱۹۰ و در صورت لزوم اصلاح برنامه ها و فرایندها

۱۲ - شناسایی مستنکفین اجرای قانون و دستورالعملهای مربوطه و معرفی متخلفین به هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان، کمیته انتظامی اعضا هیات علمی

۱۳ - نظارت بر هزینه کرد اعتبارات هر برنامه صرفا در محل تعیین شده بر اساس ابلاغ وزارت متبوع یا مصوبات قرارگاه جوانی جمعیت

۱۴ - برگزاری جلسات یا کارگاههای آموزشی و توجیهی در راستای تکالیف قانونی مرتبط برای تمامی مدیران،کارکنان در تمامی سطوح

۱۵ - برقراری تعامل و همکاری موثر و کارامد با سایر کمیته ها به ویژه در خصوص تکالیف مشترک

۱۶ - همکاری مستمر با کمیته رسانه به منظور اطلاع رسانی، تولید خبر، عکس، فیلم، تیزر، موشن و ...... جهت معرفی، تبلیغ و ترویج فرزندآوری و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ارسال به واحدهای تحت پوشش

۱۷ - همکاری مستمر با کمیته رصد و پایش

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 27
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 23836
تعداد کاربران بر خط 0